Udeskole på Blåvandshuk Skole
 

På Blåvandshuk Skole arbejder vi med udeskole. Vi har gjort det i mange år i indskolingen, og vil i år udbrede det til mellemtrinnet.

0. – 3. årgang arbejder fast i uderummet en dag om ugen (4 – 6 lektioner) året rundt. Udeskolen foregår i samarbejde mellem klasserne på årgangen. Det vil sige, at klassernes lærere og pædagoger planlægger og gennemfører forløbene sammen. Formålet er at styrke læring i fagene og det sociale fællesskab i og på tværs af klasserne.

 

Hvad er udeskole:

I udeskolen tager undervisningen udgangspunkt i både natur og kultur. Uderummet er for os ikke kun skov og sø, men også byen, museer, virksomheder osv.

 

Undervisningen er tæt på omgivelser og samfund, udfordrer børnenes sanser, og giver konkrete oplevelser. Når man arbejder uden for klasseværelset, er der plads til spontan udfoldelse og leg i sammenhæng med de faglige aktiviteter. Det giver plads til nysgerrighed, brug af fantasi og udvikling af nye ideer.

 

Uderummet bruges som pædagogisk rum for mange fag f.eks. natur/teknik, billedkunst, matematik, dansk, kristendom, historie, arbejdskendskab, færdsel- og sundhedslære. Undervisningen tilrettelægges, så der bliver en sammenhæng mellem det, klasserne lærer i udeskolen og i klassen.

  

Økobasen:

Skov- og Naturstyrelsen har i samarbejde med skolen etableret en shelter med tilhørende bålsted, borde og bænke i en gammel skydebane i Ål plantage. Stedet bruges som base for udeklasserne.

 

10 gode grunde til at arbejde med udeskole:

- det giver motivation

- der arbejdes med sundhed og motorik

- sanserne tages i brug

- fagligheden uddybes og nuanceres

- det giver konkret forståelse

- læring gennem flere kanaler

- mange gode oplevelser

- mulighed for social forståelse i sammenhæng med aktiviteter

- forankring i lokalområdet

- forståelse af naturen, naturfag og miljø